Doe mee!
Misschien heb je wel een super leuk idee om een actie op touw te zetten om geld op te halen voor een van de projecten van Jeugd met een opdracht of om mij te ondersteunen. Ben je goed in auto’s wassen, kaarten maken, koekjes bakken, breien, haken, en zo zijn er nog een heleboel andere dingen die bij jou passen en die je zou kunnen gebruiken voor een goed doel. En het belangrijkste is: alle kleine beetjes helpen! Wil je graag wat doen, maar ben je er nog niet helemaal uit hoe dat het beste kan? Annet’s thuisfrontcommissie helpen je graag op weg. Stuur ze een mail: info@annetonline.nl

Geef mee: Giften!
Giften kunt u over maken naar:

Stichting Nehemia
NL66 SNSB 0931 7011 39
o.v.v. Annet Doornenbal, Brazilië
(vermeld duidelijk de naam!)

Stichting Nehemia is erkend als ANBI, wat betekent dat alle giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting Nehemia
De giften ontvang ik via Stichting Nehemia. Deze organisatie zet zich in voor gelden van het werk van de Heer in het buitenland. Naast persoonlijke giften ontvang ik ook giften uit algemene fondsen, die Stichting Nehemia verdeelt onder diverse werkers voor de Heer in het buitenland.

Namens de thuisfrontcommissie

Wij als thuisfrontcommissie zijn dankbaar voor het werk wat Annet het afgelopen jaar heeft mogen doen in Brazilië. Nu haar visum is verlopen, is ze tijdelijk terug in Nederland en heeft ze zich ingeschreven voor een opleiding van een half jaar bij Jeugd met een Opdracht in Amsterdam. De opleiding geeft goede handvatten voor het werk onder straatkinderen, want Annet wil graag na afsluiting van de opleiding doorgaan met het zendingswerk! Annet blijft dus afhankelijk van giften. Ondanks dat de opleidingskosten al gefinancierd zijn, heeft ze nog steeds de kosten van haar levensonderhoud en kost en inwoning. De kosten liggen rond de 750 euro per maand, op dit moment (september 2014) zijn de inkomsten gedaald tot onder de 50%. Wij zijn dankbaar voor jullie steun de afgelopen tijd in de vorm van gebed, betrokkenheid en in financieel opzicht. Wij vragen u daarom haar te (blijven) steunen met uw gebed, betrokkenheid en financiën.